Koncert Izvan zvuka, Kragujevac, 23. januar 2022.

Koncert Izvan zvuka, Kragujevac, 23. januar 2022.

Govoreći o koncertu koji nosi naziv Izvan zvuka, kao najvažniju činjenicu vezanu za celokupan utisak koncerta trebalo bi istaći njegovu muzičku raznolikost kako samih kompozicija koje su bile zastupljene na programu, tako i izvođača koji su tu muziku izveli. Prvi, inauguracioni koncert Tekiart agencije iz Kragujevca koji je održan 23. januara 2022. godine u sali Prve kragujevačke gimnazije, okupio je mlade izvođače iz Srbije i inostranstva. Na koncertu su nastupili Dušan Joksić (violina), Miloš Stevanović (violina), Bojana Legen (viola), Nemanja Stanković (violončelo), Sanja Vukadinović (flauta), Katarina Marjanov (klarinet), Aleksandar Raos (klavir) i Marina Arsenijević (harfa). Pažljivo konpcipiran program obuhvatio je šest kompozicija kamerne muzike koje predstavljaju same bisere ovog žanra. To su Klavirski trio br. 1 mladog i talentovanog kompozitora Igora Andrića, Šest antičkih epigrafa Kloda Debisija u aranžmanu Bernarda Šaprona za flautu i gudački trio, Introdukcija i Alegro, za harfu, flautu, klarinet i gudački kvartet Morisa Ravela, Klavirski kvartet u a-molu Gustava Malera (jedino sačuvano delo kamerne muzike ovo kompozitora), nepredvidiva i razigrana kompozicija Pesma putnika u noći, za klarinet i gudački kvartet Isidore Žebeljan i Uvertira na jevrejske teme, za dve violine, violu, violončelo, klarinet i klavir Sergeja Prokofjeva komponovana tokom boravka u Americi. Muzika ovih kompozicija inspirisala je izvođače da se u potpunosti prepuste jasnom i izražajnom sviranju, odnosno stvaranju i oblikovanju jedinstvenog, kompaktnog zvuka u svakoj kompoziciji. Oni su to i mogli da ispune budući da su svi mladi, a formirani umetnici koji izvode dela širokog repertoara i nemaju problem da se prilagode različitim kompozitorskim zahtevima. A bilo ih je mnogo. Put od muzike Klavirskog trija br. 1 Igora Andrića inspirisane muzičkom poetikom 20. veka, Debisijeve kompozicije obojene antikom, preko Ravelove virtuozno ispisane partiture i Malerove kompozicije koja na nekonvencionalan način tretira instrumente, do Isidorine Pesme putnika u noći koja je karakteristična po nepredvidivom muzičkom toku, punom iznenađenja i slojevitosti ritmičkog nasleđa Balkana i Starog sveta i Uvertire na jevrejske teme Sergeja Prokofjeva, trebalo je preći uz ogromnu međusobnu saradnju izvođača. Inspiracija dobrim izborom programa doprinela je da su svi umetnici pokazali svoje najbolje izvođačke veštine. Kada je bilo neophodno stvoriti intimnu, kontemplativnu atmosferu u Klavirskom triju Igora Andrića koja počiva na prožimanju melodijskih linija instrumenata i širenju zvučnih vibracija ili u Šest antičkih epigrafa Kloda Debisija, publika je baš to čula. Kada je, nasuprot tome trebalo ekspresivno izvesti Klavirski kvartet Gustava Malera ili pustiti da muzika pleše u delu Isidore Žebeljan, publika je to takođe mogla da čuje i oseti. Svi parametri bili su ispoštovani uz veliki muzički doprinos svih umetnika. Violinista Dušan Joksić pokazao je širok spektar izvođačkih mogućnosti od onih nežnih i suptilnih, kao na primer u delu Igora Andrića do virtuoznih i furioznih, poput deonice koju je svirao u delu Isidore Žebeljan. Pijanista Aleksandar Raos je vešto i pomno pratio svoje kolege u Klavirskom triju Igora Andrića, a posebno je pokazao umeće (kamernog) pijanizma u izuzetno solistički postavljenoj deonici Klavirskog kvarteta Gustava Malera. Harfistkinja Marina Arsenijević je u Ravelovoj kompoziciji koja je inače i posvećena ovom instrumentu, odlično izvela svoju virtuoznu deonicu koja je takođe solistički tretirana u celokupnom kamernom zvuku. Katarina Marjanov je za klarinetom uz saradnju sa ostalim kolegama u kompoziciji Pesma putnika u noći Isidore Žebeljan, muzički i tehnički precizno osmislila i interpretirala izuzetno zahtevno delo koje pomera granice tretiranja instrumenata i vajanja muzičkog toka. Violončelista Nemanja Stanković je imao maratonski zadatak učestvovanjem u izvođenju svih kompozicija tokom koncerta i time doprineo da svaka kompozicija dobije brižljivo osmišljenu boju i nijansu zvuka violončela. Svojim nastupima ostavili su trag i flautistkinja Sanja Vukadinović koja je na izuzetan način doprinela izvođenju dela sa koncerta. Posebno se istakla u Debisijevoj kompoziciji u kojoj je deonicu flaute bojila zvukom koji pleni i zavodi slušaoca, a sve u cilju potcrtavanja antike i nekih davnih vremena kojima muzika Debisijeve kompozicije i odiše. Svoje veštine izvođaštva pokazali su i violinista Miloš Stevanović i violistkinja Bojana Legen koji su sugestivno doprineli ukupnom zvuku kompozicija sa koncerta. Bio je ovo koncert koji je okupio mlade ljude, ali još važnije bio je ovo koncert koji je u svom punom sjaju pružio umetnički doprinos kulturi grada Kragujevca, pa i celoj Srbiji. Sedeći u sali i slušajući nastupe umetnika koji su došli iz Nemačke i iz različitih gradova Srbije, imali ste utisak kao da ste na koncertu u nekom evropskom gradu. Sama činjenica da sedite u Kragujevcu i da imate osećaj da ste u nekom evropskom centru, u kom ne postoje umetnički kompromisi i u kom su svi profesionalni i na svom zadatku, pokazatelj je kvaliteta jednog koncerta.

Mirko Jeremić

Leave a Reply

Your email address will not be published.