Dušan Joksić

violina

Dobitnik je nagrada na brojnim državnim i međunarodnim takmičenjima za solo i kamernu muziku. Dobitnik je nagrade Studenta generacije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, nagrade Meri Žeželj, nagrade Thorl fondacije, Gizela Bartels fondacije kao i Johanes Brams fondacije. Nastupao u Italiji, Francuskoj, Austriji, Nemačkoj, Portugalu, Sloveniji, kao i na ISA festivalu, Ćervo festivalu, Festivalu Atlantske obale, Bemus-u, Kotor Art-u i sl. Dušan Joksić se usavršavao kod renomiranih umetnika kao što su Ulf Holšer, Ulf Valin, Stefan Pikar, Kristijan Altenburger, Niklas Šmit, Simon Zgragen, Like te Vinkel, Ken Aiso, Roi Shiloah i drugih. Prilikom tumačenja dela, Dušan Joksić, uzima u obzir izvorne namere kompozitora, te tokom studija pohađa kurseve istorijski upoznatog izvođaštva kod Gerharta Darmštata i Izolde Kitel-Cerer. Pored toga, aktivni je izvođač savremene muzike. Jedan od poslednjih projekata podržan od nemačkog ministarstva kulture je Prometej Vol.2 izveden u Tonali sali u Hamburgu, dramsko-muzički komad razvijen u saradnji sa rediteljem Simonom Haštrajterom i kompozitorom Igorom Andrićem. Tokom prethodnih godina se, takođe, bavio izvođenjem kamerne muzike, pre svega klavirskog trija i gudačkog kvarteta. Rođen u Srbiji, Dušan je diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Gordane Matijević-Nedeljković. Master studije završava sa izuztetnom ocenom u klasi profesora Sebastijana Šmita u Hamburgu gde je trenutno na solističkim (doktorskim) studijama. Stipendista je Albert Ekštajn fondacije koja mu je ustupila na korišćenje instrument Armanda Monterumićija.

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.