Mirko Jeremić

muzički teoretičar

Mirko Jeremić (1993) je završio osnovne studije Muzičke pedagogije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu 2015. godine i master akademske studije Muzičke teorije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu 2016. godine sa temom Muzička sintaksa u uvertirama Riharda Vagnera – mogućnosti proširenja teorije formalnih funkcija Velijama Keplina (mentor mr Miloš Zatkalik). Trenutno je zaposlen u OMŠ Nevena Popović u Beogradu (Grocka) kao nastavnik Solfeđa i Teorije muzike i stručni saradnik – nototekar. Urednik je školskog časopisa Sinkopa. Bio je angažovan kao saradnik Odbora za zaštitu srpske muzičke baštine Srpske akademije nauka i umetnosti od 2017. do 2020. godine gde je radio na poslovima prikupljanja i arhiviranja partitura srpskih kompozitora i kreiranja baze podataka srpskih kompozitora. Učestvovao je u organizaciji naučnih skupova, koncerata, tribina i okruglih stolova (Muzikološko društvo Srbije, Udruženje nastavnika Muzičke kulture Srbije, SANU, OMŠ Nevena Popović). Održao je više javnih predavanja (Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, MŠ „Mihailo Vukdragović“ u Šapcu, Narodna biblioteka Srbije, Udruženje nastavnika muzičke kulture Srbije, Muzička omladina Kragujevca) i aktivno učestvuje na naučnim skupovima (Kragujevac, Banja Luka, Niš, Istočno Sarajevo). Nekoliko njegovih radova objavljeno je u međunarodnim i nacionalnim zbornicima i naučnim časopisima. Oblasti njegovog istraživanja predstavljaju pitanja iz muzičke pedagogije sa posebnim akcentom na unapređenje nastavnog procesa, srpska umetnička muzika, žanr opere i vokalna muzika. Bio je angažovan kao saradnik pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Radio je kao organizator sektora opere i baleta u Operi i teatru Madlenianum i kao asistent dirigenta prilikom produkcije opere Suton Stevana Hristića. Član je Udruženja nastavnika Muzičke kulture Srbije i Sekcije muzičkih pisaca Udruženja kompozitora Srbije. Predsednik je Umetničkog odbora Internacionalnog festivala Isidora Žebeljan.

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.